MERK! I monteringsfilmene vist nedenfor bygger vi trinn for trinn vår 3,1 x 4,9 m Rektangulær Combo, men prinsippene som vises gjelder for alle våre modeller.