Sikkerhetstips for montering og bruk av trampoliner

Les bruksanvisningen før montering og monter i henhold til denne.

Ha god plass over og rundt trampolinen. Sørg for å plassere den på et plant underlag, helst med noe støtdempende effekt.

Sjekk og test trampolinen etter montering. Sørg for at stropper, fester og kantpute er forsvarlig montert.

Fest trampolinen til underlaget hvis det er fare for at vinden kan ta tak i den.

Voksne bør vurdere ferdighet og følge med når barn hopper.

Definer klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun en.

Vær oppmerksom på at faren for skader øker med økende antall personer på trampolinen samtidig og særlig ved ulik vekt mellom deltagerne.

Husk ettersyn og vedlikehold av trampolinen. Sjekk fjærer, kantpute etc. før bruk.

Sørg for at det ikke ligger noe under trampolinen. Gjerder, vegger eller møbler bør befinne seg minst 1 meter unna.

Unngå å hoppe på trampolinen når den er våt. Duken blir glatt.

Vær oppmerksom på at salto på trampoline kan medføre en stor risiko for alvorlige nakkeskader.

Saltoer og andre risikable øvelser bør kun gjøres etter grundig opplæring.

Gå av trampolinen på en kontrollert måte.

Ruspåvirkede personer skal selvfølgelig ikke hoppe på trampolinen.

Hopp med vett.

JumpKing’s trampoliner er godkjent av TUV, som er et tysk test laboratorium med verdens strengeste krav til sportsutstyr.